27.05.2024

„Library English Games – Pleasure of Learning“

Регионална библиотека „Хр.Смирненски“ закри XVIII Национален маратон на четенето с културно-образователните инициативи:

„Library English Games – Pleasure of Learning“

Отдел чужди езици проведе две интерактивни образователни занимания с ученици от ОУ „Цветан Спасов“ с преподавател по английски език г-жа Кръстева.

Участниците, разделени на три отбора: „Readers“, „Learners“ и „Explorers“, със знанията си по английска граматика и лексика, въображение и артистичност се състезаваха в забавните игри – „Living Sentence“, „Can you Guess the Mystery Words“ и „Name the Profession“.

Театрална работилница „От деца за деца”

Талантливите участници в театрална работилница – ОУ „Цветан Спасов” с ръководител г-жа Ангелова зарадваха първокласниците от ОУ „Йордан Йовков” с преподавател г-жа Бельовска с драматизации по „Пипи Дългото чорапче”, „Малкият принц”, „Грозното патенце” и „Златното момиче”. Много радостни емоции предизвикаха оригиналните фокуси на младия илюзионист Йордан Вълов.