16.04.2024

“Fun Library English Activities”

Забавно, но и полезно за чуждоезиковите умения по английски език на участниците, премина интерактивното занимание “Fun Library English Activities”. То бе в партньорство на отдел Чужди езици с ученици от ОУ „Цветан Спасов“ с преподавател г-жа Тодорова.

Петокласниците се запознаха с фонда и библиотечно-информационната дейност на отдела. Те отделиха най-голямо внимание на учебно – помощната литература за тяхното езиково ниво – речници, тестове, адаптирани книги и списания.

С интерес разиграха граматичните и лексикални образователни игри: ” My Shopping Listand Verb Bingo”’, “ The Well Game” и “ CREATIVO – Present Simple, Present Continuous, Articles and Have got ”.

Проведе се оспорвано състезание по артистичен прочит на непознат текст на английски език от фонда на отдел Чужди езици. Най-добре представилите се получиха награди от библиотеката.