20.06.2024

”Food & Cuisine Traditions“

На 11 март, по програмата „Моята класна библиотека“, се проведе изнесено тематично занимание ”Food & Cuisine Traditions“ в СУ “Ст. Заимов“. Шестокласниците, с преподавател по английски език г-жа П. Димова, участваха в представянето на презентацията „Tasty Travel“. Учениците се състезаваха в играта Бинго Food, като показаха знания, много добър английски и интерес към различните традиции, свързани с културата на хранене.