27.05.2024

“AllLoveIsSweet, GivenorReceived“

В зала Игротека отдел Чужди езици проведе интерактивно занимание “AllLoveIsSweet, GivenorReceived“, посветено на английския поет-романтик Пърси Биш Шели. В литературното приключение участваха ученици от 11 клас на СУ “Ив. Вазов“  с преподавател по английски език г-жа Й. Дойнова. Те изготвиха и представиха тематичните постери: “EnglishRomanticism”   и „ PercyByssheShelly”.Най-големите почитатели на поезията сред тях се състезаваха в артистичен прочит на любовни стихове на български и английски език.