21.07.2024

Отдел Чужди езици – РБ „Христо Смирненски“ бе посетен от петокласниците с преподавател по английски език г-жа Бинова – СУ „Иван Вазов“, които се запознаха с фонда и информационните възможности на отдела.

Учениците показаха знания и умения в разиграването на образователните игри : „The Well Game“, Zigzag Game“ , „The Verb Bingo“ и „The Number Game“.

Проведе се оспорвано състезание по артистичен прочит на непознат текст от книгите, включени в препоръчителните летни списъци на ниво A1 от Европейската езикова рамка.