20.06.2024

Отдел „Обслужване на читатели” при РБ ”Хр.Смирненски” организира среща-разговор с ученици от СУ”Ст. Заимов” с плевенският краевед Деян Белчев. Бивш учител и автор на над 10 книги и редица публикации, свързани с историята на Плевен и Плевенския край, той успя да събуди любопитството на учениците, с интересни факти за живота и делото на патрона на тяхното училище – Стоян Заимов. За по-голямата част от учениците, това бе първа среща с изявен творец и се превърна в сърдечно и емоционално преживяване за тях.