27.05.2024

Библиотека „Хр.Смирненски” – Плевен проведе изнесено обучение съвместно с читалище „Пробуда 1914 г” гр.Ивайловград. Темата беше : Нови възможности на библиотечната програма АБ за аналитично описание на източници: книги, сборници, вестници, списания, ноти, краеведска литература, DVD, CD.Практически занятия за работа по аналитични писания.

Благодарим на колегите от читалището за предоставената възможност за провеждане на обучението.