27.05.2024

Студентите от специалност Начална педагогика с английски език -Педагогически колеж – Плевен с преподавател г-жа Накова проведоха различно практическо занимание в отдел „Чужди езици“ – РБ „Христо Смирненски“ под надслов „Good Libraries – Better Teachers – the Best Students“.

Те се запознаха с фонда и информационните възможности на отдела, като отделиха специално внимание на методичната литература за ранно чуждоезиково обучение, тестове, детска адаптирана и художествена литература.

Разделени на три групи, бъдещите преподаватели представиха чрез стихове качествата и уменията на добрия учител.

По календара на пролетната празнична обредност студентите презентираха темите: „Spring“, „St. Lazar’s Day“ и „Easter“ като прилагаха социокултурни и интеркултурни модели на преподаване.