27.05.2024

На главите с лалета

лазарките пак шетат,

песен звънка и ясна

библиотеката оглася:

– Ой, Лазаре, Лазарко,

тука спряхме за малко,

да ви кажем, че иде

пъстър весел Великден,

да си люшнем хорцето,

да ви стоплим сърцето!

Фоайето на РБ „Христо Смирненски“ се огласи от звънките песни и весели хора на малките лазарки от НУ „Единство“ с преподаватели г-жа Тодорова и г-жа Йотова. Децата поздравиха с благослов библиотечните специалисти и културната институция и пожелаха здраве, благоденствие и берекет.

По стар български обичай домакините дариха красивите и сладкогласни лазарки с лакомства.