21.07.2024

На 28 и 29 март 2024 г. по проект” Регионална дейност” на Министерство на културата, РБ „Христо Смирненски” – Плевен бе домакин на работна среща на краеведско обединение „Мизия”. Участваха библиотечни специалисти от краеведските отдели на РБ”Христо Смирненски” – Плевен, РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово, РБ „Проф. Беню Цонев” – Ловеч и РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново.

На срещата бяха представени новости в работата на краеведите, включващи : виртуални изложби, дигитални рубрики за известни събития и личности от края и др. Представени бяха нови библиографски издания на библиотеките.

По повод предстоящата 60-годишнина на краеведско обединение „Мизия” през 2025 г. ,обсъдихме изготвяне на съвместно издание на краеведските отдели на обединението „Любопитни факти от историята на градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен”