16.04.2024

Отдел Чужди езици – РБ “ Христо Смирненски“ проведе интерактивни занимания „English Games with Joy – in the Library Enjoy“ с четирите шести класа – ОУ „Цветан Спасов“ с преподавател по английски език г-жа Тодорова.

            Учениците се запознаха с информационните възможности на отдела, като отделиха специално внимание на речниците, помагалата, тестовете и адаптираните книги на тяхното езиково ниво.

            С желание и интерес те приложиха знания и умения по английска граматика и лексика, разигравайки забавните образователни игри: „The Well Game“, „What is it?“ ,“Who is Who“,“ Verb Bingo“ и „The Number Game“.