16.04.2024

На 5 и 6 октомври в Регионална библиотека „Партений Павлович” в Силистра се състоя VII национална работна среща на методистите от регионалните библиотеки в страната.

Маргарита Борисова, гл. библиотекар „Връзки с обществеността и координация между библиотеките” от РБ „Хр. Смирненски” презентира на участващите в срещата специализирания модул „Регионални дейности”. Обсъдени бяха още възможности за допълване и усъвършенстване на модула и неговите информационни възможности.