20.06.2024

Чети с мен в Игротеката

Интересен и различен, изпъстрен от изкуства – живопис, театър, музика и стихове, бе двуезичният априлски читателски клуб „Чети с мен в Игротеката“ в рамките на Националния маратон на четенето 2023 г.

Той бе иницииран и проведен от интереса на малките читатели на отдел „Чужди езици“ и Детския отдел към книгите от библиотечните им фондове. Възпитаниците на Арт школа „Таланти“ с ръководител г-жа Петрова и учениците от ОУ „Валери Петров“ с преподавател г-жа Горанова показаха своите таланти на поети, певци, художници и артисти, вдъхновени от прочетените книги на български и английски език.

Инициативата „Библиотеката среща децата с изкуствата“/“The Library Meets up Children with Arts“ постигна целта си – участниците споделиха своето мнение и отношение от прочетеното, разкриха своя талант, докоснаха се до уменията на другите деца, сприятелиха се и взаимно се мотивираха да бъдат активни читатели на библиотеката.