20.06.2024

Проекти

За поредна година РБ”Хр. Смирненски” – Плевен спечели проект за финансова подкрепа към Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ –  2021 г. Това дава възможност във фондовете на библиотеката да постъпят много нови, разнообразни и ценни издания от близо 100 издателства и на стойност 15 454,66 лв.