16.04.2024

Трети март – Денят на Освобождението на България

Отдел”Обслужване на читатели” при РБ”Хр.Смирненски” отбеляза 145 годишнината от освобождението на България от османско владичество със серия уроци по родолюбие. Присъстваха ученици от ДФСГ Интелект. Представени бяха интересни факти за Руско-турската освободителна война с презентации за „Трети март” и „Плевенската епопея”. Интерес предизвикаха редки и ценни издания на библиотеката, свързани с темата за освобождението.