20.06.2024

„Светът на технологиите“

На 25 януари в зала Игротека отдел Чужди езици проведе двуезично интерактивно занимание на немски и български език – „Die Welt der Technologien“ /„Светът на технологиите“.

Седмокласниците от СУ „Иван Вазов” с преподавател г-жа Василева упражниха граматика и лексика, свързана с дигиталния свят чрез игрите “Computerwortschatz” и „Mein Smartphone”. Те с интерес разгледаха най-новите книги и учебни игри на Ресурсния център за немска литература към Гьоте Институт и се запознаха с фонда на отдел Чужди езици.