21.07.2024

„ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРИЯ“/”SPRING HOLIDAYS IN BULGARIA”/

„Пролетни Празници В България“/”Spring Holidays In Bulgaria”/ организиран от Регионална библиотека – Плевен в партньорство с НУ „Единство“ с директор г-жа Димитрова и преподавател по английски език г-жа Тодорова. Отдел Чужди езици и Детският отдел създадоха специално за инициативата двуезичния филм „Пъстър, шарен Великден“/ “Red, Red Easter”.

Учениците пресъздадоха празничната обредност и наричания за Лазаров ден и Великден на български и отличен английски език. И както повелява традицията, се извиха пъстри, весели хора. Онлайн връзката не отне от духа, атмосферата и емоцията на двуезичния театрален празник.