16.04.2024

Приключи работата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на МК 2020

По последния проект на Министерство на културата за 2020 година Регионалната библиотека предостави на читателите си нови книги общо 2140 тома книги от всички области на знанието.Те са на разположение на читателите в залите на библиотеката.