27.05.2024

Получено дарение

Екипът на библиотеката и читателите, благодарят на г-н Асен Антонов – собственик на радио „Астра” и известен плевенски музикант за направеното дарение от 682 броя професионални дискове с музика. С тях се обогати колекцията на библиотеката в отдел Изкуство.