21.07.2024

ОНЛАЙН УРОК

Във време на пандемична обстановка индивидуалната и групова културно-образователна  работа с читателите в Детския отдел и отдел Чужди езици – РБ „Христо Смирненски“ бе нарушена поради Covid-19. Но връзката училище-библиотека не бе прекъсната, благодарение на идеята да превърнем програмата „Моята класна библиотека” в онлайн класна библиотека. Така нашите филми, презентации, интересни и забавни материали от фондовете на двата отдела достигат до преподаватели и ученици от града и региона в реалните и дигиталните им класни стаи, ползващи облачни технологии. (Google Classroom, Microsoft Teams, Shkolo.bg и др.)

На 05.02.2021 г. се проведе първото съвместно онлайн интерактивно занимание от читалнята на Детски отдел с четвъртокласниците от ОУ „Валери Петров“ с класен ръководител г-жа Горанова в часа по Човек и общество на тема „Държавата и нейните институции“.

На 11.02.2021 г. от читалнята на отдел Чужди езици бе проведено онлайн културологично занимание на английски език по повод празника Свети Валентин с шестокласници от ОУ „Васил Левски“ с класен ръководител – преподавател по английски език г-жа Пачева. Представена бе презентацията “The Story Behind St. Valentine” и quiz “How romantic are you?” с активното участие на учениците.

Всички учители – наши партньори определят електронните ни услуги като интересни и полезни за обучението в електронна среда. Те разнообразяват и допълват образователния процес, а тази иновативна библиотечна практика ни позволява да популяризираме фондовете и информационните си услуги, изпълнявайки основната си задача – да бъдем партньори в образованието.