21.07.2024

Нови книги – Февруари 2024 г.

Вижте някои от новите книги закупени по спечелен проект от РБ „Хр. Смирненски” Плевен към Министерството на културата. Финансовата подкрепа по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2023 г. е на стойност над 12 000 лв. Във фондовете на библиотеката ще постъпят 782 тома нови книгиот различни отрасли на знанието и от широк кръг издателства.