27.05.2024

Нови книги по проекта на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Регионална библиотека  „Хр. Смирненски” Плевен  получи  книгите закупени по проект  на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” –  конкурсна сесия 2021 г.

Проектът е на стойност 15 454.66 лв. Подбраната  литература е от 100 български издателства и включва 848  заглавия от български и чужди автори.

Новите книги ще бъдат поетапно обработвани и предоставяни на читателите .