27.05.2024

„Неостаряващият бай Ганьо”

Във фоайето на РБ”Хр.Смирненски” – Плевен е експонирана изложба”Неостаряващия бай Ганьо” посветена на 130-годишнината от първата публикациия на Алековата творба в сп. Мисъл(1894г.). Експозицията включва 90 документа / книги, периодични издания, плочи/ от фонда на библиотеката подредени в 4 раздела: „Алеко Иваницов Константинов – Щастливеца”; „Бай Ганьо” – художествената проекция на един винаги „съвременен българин“; „Образът на бай Ганьо в българското изкуство”; „130 години бай Ганьо е жив!”. В изложбата могат да се видят – първите публикации на „Бай Ганьо” в сп. „Мисъл” от 1894г. и първото самостоятелно издание на книгата от 1895г., както и издания от 1917, 1936 и 1938г.; Съчиненията на Ал.Константинов от 1901 и 1921 г.; Биография на Ал.Константинов от Боян Пенев (1937г.)и др. Представени са общо 44 издания на „Бай Ганьо”, които РБ”Христо Смирненски” притежава. На откриването присъстваха читатели на библиотеката и ученици от МГ”Гео Милев” с ръководител г-жа Л. Беркова. Изложбата ще може да бъде разглеждана до 19 май 2024 г..