21.07.2024

„Моята online класна библиотека“

По програма „Моята online класна библиотека“ отдел Чужди езици проведе две занимания на английски език:

  • В литературен час ученици от  единадесети на МГ „Гео Милев“ – Плевен с преподавател г-жа Юлияна Тодорова се запознаха с презентацията “Jane Eyre” – Charlotte Bronte.
  • В културологичен урок  ученици от девети клас на ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – Плевен с преподавател г-жа Десислава Тодорова научиха повече за празника Burns Night, посветен на живота и творчеството на известния шотландски поет Робърт Бърнс.

За двете теми бяха предоставени библиотечни документи  от фонда на отдел „Чужди езици“.