27.05.2024

Миниатюрните издания – непознатото изкуство

От древността до наши дни малките книги са предизвикателство за своите създатели и обект на специално внимание от страна на ценителите. За първи датиран миниатюрен манускрипт се смята един изписан с китайски йероглифи свитък от 770 г., широк 57 мм, създаден по нареждане на японската императрица, за да улесни разпространението на будизма. През късното Средновековие (XIII–XIV в.) са създавани миниатюрни библии, молитвеници и часослови в кодексова форма, които са могли да се носят на коланите и в дрехите. Миниатюрната книга бурно се развива след Гутенберговото откритие, създало предпоставки за разцвет на печатарското изкуство. През втората половина на индустриалния XIX в. издаването на миниатюрни книги се разраства неимоверно, като този процес продължава до ден днешен.

В България мини-книгите са представени чрез масови издания, като на първо място по численост са календарчетата. Следват хоби-заглавията, речници, луксозни томчета, джобни молитвеници и др. Времето и читателското търсене оформят и няколко библиотечни поредици, сред които библиотека “Бисерчета”, поредицата “Малка енциклопедическа библиотека”, библио-тека “Ключ”и др. През първите години на новия век сериозен дял сред издадената миниатюрна продукция има справочната литература. Заслужава да се отбележи присъствието и идеите на издателство “Pons”, поредицата “В последната минута”, която включва миниатюрни издания, съчетаващи разговорник и речник , красивите джобни речници на издателство “Хейзъл” и др. Миниатюрните книги се вписват атрактивно и в детското книгоиздаване. Пазарът днес предлага множество мини томчета, предназначени за най-малките, които радват окото със своите нестандартни формáти, с оригиналните си цветови и изпълнителски решения.

РБ”Хр.Смирненски” – Плевен съхранява във фонда си от „Редки и ценни издания” колекция от миниатюрни издания, наброяваща над 100 заглавия, с разнообразна тематика – художествена, историческа, обществено-политическа, религиозна литература, речници и др. Най-старата датирана миниатюрна книга във фонда на нашата библиотека е : „Iphigenie auf Tauris” на Йохан Волфганг фон Гьоте от 1910 г. с размери 5×4 cm.