21.07.2024

Международен ден на детската книга

РБ „Хр. Смирненски” отбеляза Международният ден на детската книга с online детски литературен празник, посветен на 150 години от първото издание на списание „Пчелица”.

 Със Славейковия стих: „… Учи се и трудът люби!”, бе даден стартът на XVI Национален маратон на четенето 2021 година от г-жа Павлина Цветкова – главен библиотекар на Детски отдел и отдел Чужди езици.

Представена бе презентация за живота и творчеството на Петко Р. Славейков. Инициативата бе изпъстрена с лично творчество на учениците от IV клас  ОУ „Валери Петров” с класен ръководител г-жа Горанова – продължители на делото на Петко Р. Славейков с училищното си периодично издание „Нова пчелица”.

Активни съмишленици и първи партньори в работата на библиотеката в online среда , участниците отбелязаха 2 април,  рождената дата на Ханс Кристиан Андерсен,  с драматизация на приказката „Цветята на малката Ида”.