27.05.2024

„Магията на Коледа/” Magic Christmas ”

Модул „Библиотеките като образователна среда” от програмата на МОН „ Осигуряване на съвременна образователна среда“е въведен за първи път през 2020 година. Той е разработен в изпълнение на Споразумение между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата за сътрудничество за осъществяване на инициативи, програми и проекти между обществените библиотеки в страната и институциите в системата на училищното образование. РБ „Христо Смирненски“- Плевен вече има един успешно реализиран проект за учебната 2020/2021 г. като партньор на ОУ „Св. Климент Охридски“. През учебната 2021/2022 г. Детският отдел и отдел „Чужди езици“ работят по два нови проекта с ОУ „Валери Петров“ и СУ „Иван Вазов“. В изпълнение на тези проекти се проведоха двекултурологични занимания „Магията на Коледа/”MagicChristmas”: изнесено с учениците от IVклас – СУ „Иван Вазов“с преподаватели г-жа Цветанова и г-жа Ванкова  и onlineс четвъртокласници от ОУ „Валери Петров“ с преподаватели г-жа Цакова и г-жа Тодорова. Децата се запознаха с традициите и обичаите за отбелязване на празника по света чрез двуезична презентация, изготвена от фондовете на отдел Чужди езици и Детски отдел на библиотеката. Талантливите малки артисти  драматизираха „Рождество” на български език. На отличен английски език бяха представени стихове, песни и пиесата „HelpforFatherChristmas¨. Забавната състезателна игра „Направѝ снежен човек” допринесе за веселото коледно настроение.