21.07.2024

Куклен Театър

Днес, 21 март празнуваме Световния ден на кукления театър. Това е едно изключително разнообразно и древно изкуство. Изкуство на неуловими движения, взаимодействие между жест и илюзия, светлина и сянка. Майсторство на костюма, формата и скулптурите. Изкуство на техническа виртуозност и поезия.