20.06.2024

Изложба

Изложбата е представена в няколко теми:
„Епопея от подвизи и слава” и „Паметници на признателност” в които са  включени  редки и ценни издания от фонда на библиотеката.
„Националният празник 3-ти март в изкуството”  – патриотични песни, портрети на герои, паметници на признателност и картини от ключови сражения от фонда на библиотеката.

 „Епопея от подвизи и слава” и „Паметници на признателност” в които са  включени  редки и ценни издания от фонда на библиотеката.

„Националният празник 3-ти март в изкуството”  – патриотични песни, портрети на герои, паметници на признателност и картини от ключови сражения от фонда на библиотеката.