04.10.2022

Библиографии

„ОСТАВЯМ ви моите огнени песни…” : Цветан Спасов 1919 – 1944 : Био-библиографски указател / Състав. Теменужка Михайлова и др. – Плевен : Регион. библ. „Христо Смирненски”, 2021. – 170 с., 5 л. : ил. ; 20 см

         Други състав.: Райна Миткова, Вили Томова, Милена Арсова, Татяна Денчева.

         Библиографският указател, посветен на поета-антифашист Цветан Спасов, е съставен и подготвен за печат от нашите колеги Теменужка Михайлова и Райна Миткова още през 1999 г., но успяхме да го издадем през настоящата 2021 г. Указателят е допълнен и основно редактиран и включва публикации за периода 1933 – 2000 г. Персоналията представлява цялостно библиографско изследване на творчеството на поета и литературата за него. Включени са всички негови произведения, издадени самостоятелно или поместени в сборници, антологии и периодични издания, както и публикуваните биографични, литературнокритически, художествени и други материали, посветени на Цветан Спасов. Изданието е обогатено със снимки, картички и факсимилета на стихотворения на Цветан Спасов с неговия почерк. Показани са и страници от негов бележник със стихове и част от тетрадка с доклади и стихове. Документите за поета са от фонда на Регионален исторически музей – Плевен.