16.04.2024

Библиографии

Излезе от печат биобиблиографията „ИВАН РАДОЕВ : ТВОРЧЕСТВО, ПРЕВОДИ И РЕЦЕПЦИЯ 1987 – 2022 г.” със съставители Вили Томова и Радостин Гергов под научната редакция на проф. д.н Цветанка Панчева.

         Библиографският указател се издава по повод 95-годишнината на поета, драматурга и журналиста Иван Радоев. Изданието е продължение на отпечатания през 1987 г. указател за него. Персоналията представлява цялостно библиографско изследване на творчеството на автора и на литературата за него в посочения период. Включени са самостоятелно издадени негови книги с рецензии за тях, както и произведенията му, публикувани в книги, сборници и периодични издания, интервюта, ноти и дискография, негови преводи, творчество и рецепция в чужбина. Обхванати са и многобройните публикации, отнасящи се до личността и до писаното за неговото творчество. В специален раздел са посочени отзиви за постановки по негови пиеси, играни в български театри. В изданието са намерили място и по-значимите електронни публикации от него и за него.

         В приложение са публикувани снимки за живота на Иван Радоев.

_____________________________________________________________________________________

„ОСТАВЯМ ви моите огнени песни…” : Цветан Спасов 1919 – 1944 : Био-библиографски указател / Състав. Теменужка Михайлова и др. – Плевен : Регион. библ. „Христо Смирненски”, 2021. – 170 с., 5 л. : ил. ; 20 см

         Други състав.: Райна Миткова, Вили Томова, Милена Арсова, Татяна Денчева.

         Библиографският указател, посветен на поета-антифашист Цветан Спасов, е съставен и подготвен за печат от нашите колеги Теменужка Михайлова и Райна Миткова още през 1999 г., но успяхме да го издадем през настоящата 2021 г. Указателят е допълнен и основно редактиран и включва публикации за периода 1933 – 2000 г. Персоналията представлява цялостно библиографско изследване на творчеството на поета и литературата за него. Включени са всички негови произведения, издадени самостоятелно или поместени в сборници, антологии и периодични издания, както и публикуваните биографични, литературнокритически, художествени и други материали, посветени на Цветан Спасов. Изданието е обогатено със снимки, картички и факсимилета на стихотворения на Цветан Спасов с неговия почерк. Показани са и страници от негов бележник със стихове и част от тетрадка с доклади и стихове. Документите за поета са от фонда на Регионален исторически музей – Плевен.