27.05.2024

Структура

ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ”

Осъществява комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд, обработката и поддържането на система от каталози. Изгражда автоматизирана база данни.

Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Поддържа контакти с издателски къщи, книжарници, книготърговци и дарители.

Организира структурата на библиотечния фонд и неговото опазване.

е-mail: kompl_obra@abv.bg

ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ”

 • Обслужва потребители над 14-годишна възраст;
 • Извършва  консултантска дейност и автоматизирани търсения за читателите;
 • Предлага онлайн услуги чрез функцията „Моята библиотека”, както и дистанционно обслужване;
 • Разполага с 10 компютъризирани читателски места с възможност за безплатен достъп до интернет;
 • Организира и провежда културни мероприятия – литературни вечери, срещи с писатели, конкурси, изложби .

КНИГОЗАЕМАНЕ

 • Презаписване и резервация  на заети документи,проверка на прочетена литература,връщане на книги в извънработно време/bookdrop
 • Осъществява единната регистрация на потребителите на библиотеката.

ОБЩА ЧИТАЛНЯ

 • Осигурява ползване на място всички библиотечни документи;
 • Предоставя библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез услугата „междубиблиотечно заемане”;

ТЕКУЩА ПЕРИОДИКА

 •  Поддържа, обработва и предоставя за ползване получаваните в библиотеката периодични издания;
 • Информационно осигурява и поддържа Електронния каталог на периодичните издания.

e-mail: abagar_pl@abv.bg

obsluzvane_pl@abv.bg

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Работи с читатели до 14-годишна възраст и разполага с 3 функционални зали:

Заемна , от където могат да се заемат книги за вкъщи, списания, полезни енциклопедии и учебно-помощна литература;

Читалня с богат фонд от справочна, научно-популярна и учебно-помощна литература;

Игротека за разнообразни интерактивни занимания, насърчаващи четенето и сцена за изява: Маратон на четенето, Седмица на детската книга и изкуствата за деца, Национална библиотечна седмица, Детски летен университет и др.

e-mail:  do.library.pl@abv.bg

ОТДЕЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

– Заемане за дома и ползване в читалня на: системи за обучение самоучители; езикови речници и материали за сертификати; методическа, детска и художествена литература; езикови образователни игри; CD и DVD;

– Провеждане на социографски, тематични и културологични занимания; интерактивни часове с разиграване на лексикални и граматични чуждоезикови игри;

– Подвижна форма на обслужване „Моята класна библиотека” за учители по чужди езици от Плевенския регион;

– Американски библиотечен кът (American Shelf) – читалня;

– Ресурсен център към Гьоте институт – София – заемна.

e-mail:  fldpl@abv.bg

ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО”

Предоставя библиотечни документи за всички видове изкуства. Съхранява:

– множество ценни заглавия;

– репродукции;

–  албуми и уникални издания.

Разполага с подръчен фонд от справочна литература,  енциклопедии, библиографии, периодични издания, нотни, графични издания, аудио-визуални документи.

e-mail: art.dep@abv.bg

ОТДЕЛ „БИБЛИОГРАФСКА И КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ”

– Създава и предоставя библиографска информация;

– Съставя писмени библиографски справки от всички отрасли на знанието;

– Осъществява издателска дейност;

– Съставя библиографски указатели по заявка;

– Извършва библиографски консултации и оказва помощ при самостоятелно издирване на литература;

– Експонира изложби.

e-mail: obkd_libpl@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дистанционно обслужване на читатели (за регистрирани читатели на библиотеката). Заявки могат да се правят на място, по телефон или по имейл.

– Дигитализация на стария фонд на библиотеката, местния периодичен печат.

e-mail: infcentre_library_pl@abv.bg

ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КООРДИНАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКИТЕ”

– Популяризира дейността на библиотеката;

– Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите и медиите;

– Осъществява координационна, квалификационна и експертно-консултантска помощ на библиотеките от Плевенска област. Събира, обработва и предоставя статистическа информацияза тях;

– Поддържа и актуализира архив за библиотеките в областта.

e-mail: prlibrary@abv.bg