21.07.2024

За нас

НАПРАВЛЕНИЕ „КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОБРАБОТКА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОНДОВЕТЕ И КАТАЛОЗИ“

Сектор Комплектуване

Комплектува текущо и ретроспективно библиотечни документи, придобити чрез покупка и дарение. Чрез проучване на книжния пазар се издирва информация за най-новите и актуални заглавия. Осъществяват се контакти с книгоразпространители, издателства, редакции, книжарници и частни лица. Библиотеката е клиент на електронни книжарници. Приемат се дарения и се оформят документи за тях. Поддържат се основните библиотечни документи.

Сектор Обработка и каталози

Всички новопостъпили библиотечни документи подлежат на техническа обработка и специфични библиотечни дейности – библиографско описание, класифициране, сигниране и отразяване в каталозите. В библиотеката се подържа каталог в традиционен фишов вариант: Служебен Азбучен каталог на книги, ноти, графика, детски игри и топографска картотека на картографския фонд.От 1998 г. обработката на библиотечните документи е автоматизирана. Създава се и се поддържа електронен каталог, който към момента съдържа 37 000 записа на книги, постъпили във фондовете на библиотеката след 1996 година.

Сектор Книгохранилища

Основната задача на сектора е съхраняване и опазване на библиотечните документи в книгохранилищата и изпълняване заявки на читатели. Книгохранилищата са разположени на два етажа с подходящи условия за съхраняване – оптимален температурен и хигиенно-санитарен режим. Разполага с машина за почистване и обеззаразяване на книги. Опазването на библиотечните фондове се осъществява с въвеждане на контрол и отчитане при ползването им от читатели и библиотечни работници.