27.05.2024

„Забавни първи стъпки в компютърното програмиране: The Finch Robot”.

По програма „Бъди сървайвър в морето Информация” Детският отдел, в партньорство с третокласниците от НУ „Отец Паисий” с класни ръководители г-жа Николова, г-жа Палазова и г-жа Крайчевска и преподавател по ИКТ г-жа Топалска, проведе „Забавни първи стъпки в компютърното програмиране: The Finch Robot”.

Роботите Finch са предназначени да подпомагат овладяването на различни езици за програмиране при обучението по компютърно моделиране и информатика. Работата с тях развива логическото и стратегическо мислене, въображението и компютърните умения на децата.

С презентация учениците се запознаха как да работят с Finch по програма Snap, след това те сами моделираха програми: за движение на Finch – напред, назад, наляво и надясно; да променя цвета си и да възпроизвежда звуци.

Забавното програмиране с Finch провокира интереса им да тренират мисленето си и да усвояват умения по програмиране.