27.05.2024

Европейски ден на езиците

По инициатива на Съвета на Европа от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

   Отдел Чужди езици при РБ  „Христо Смирненски” – Плевен активно се включва в отбелязването от самото му начало. Тази година той бе отпразнуван в зала Игротека в партньорство с ученици XI клас – ПГПЧЕ с преподавател г-жа Кънчева. Проведе се състезание за артистичен прочит на стихове по повод 125 г. от рождението на патрона на библиотеката – Христо Смирненски. Рецитираха се творби на български, английски и немски.

Експонирана бе изложба  от разнообразни по вид библиотечни документи  на различни нива на владеене на езика по Европейската езикова рамка.Изработиха и се представиха  тематични проекти  със стихове, крилати фрази, пословици и поговорки, скечове и др. на десет  европейски езика.

    Трима участници, представили се най-добре в състезанието по артистичен прочит, получиха награди – книги от библиотеката, а отборът победител по проекта – безплатни едногодишни читателски карти.