27.05.2024

Европейски ден на езиците

Съветът на Европа обявява 26-ти септември за Европейски ден на езиците през 2001, който се отбелязва ежегодно. Основната цел на Европейския ден на езиците е да се насочи вниманието на общността колко е важно да се изучават чужди езици през целия живот за да се подобри междукултурното разбирателство.

Отдел Чужди езици при Регионална библиотека – Плевен активно се включва с разнообразни инициативи в отбелязването на празника от самото му начало. Организират се и се провеждат културологични и социографски занимания, театрални празници, Дни на чужди езици в Плевен, езикови състезания, експонират се многоезични изложби.

Двадесет и първото издание на Европейския ден на езиците се отбеляза с инициативите:

“ Library Celebration the European Day of Languages” – съвместна проява с ученици СУ “Иван Вазов“ с преподавател по английски г-жа Йорданова;

„Калейдоскоп на Европейските езици“ – интерактивно занимание с десетокласници от ПГПЧЕ – първи френски език с класен ръководител г-жа Пиркова .

Учениците се запознаха с историята и идеята на празника, разиграха езикови игри, изготвиха постери, представиха анекдоти, търсиха определени думи и подреждаха идентични пословици на различни европейски езици: френски, испански, английски, немски, руски, полски и български.

Заниманията бяха интересни, полезни и мотивиращи изучаването на чужди езици в учебния процес.