27.05.2024

Детски летен университет

В рамките на лятната работа с деца „През юли в Игротеката – весел кът на знание, технологии, изкуство, игри и приятелство“ се проведе интерактивно занимание: „Детската агресия – норми и отклонения“ с ментор ст. експерт МВР – Плевен г-жа Мариана Цветкова. По интересен, игрови начин децата бяха запознати с видовете агресия, разрушителното им въздействие и начините за тяхното овладяване. Участниците решаваха казуси, разиграха ситуации на физическа, словесна и психическа агресия. Като ползваха „Колелото за решаване на проблеми”, казаха Стоп на агресията, за да могат да учат, играят и растат заедно.