04.10.2022

ДАРЕНИЯ

Дарение за библиотеката! Режисьорът ДИМО ДЕШЕВ – дългогодишен приятел на библиотеката, подари три издания две от които авторски произведения. Читателите и библиотечния екип благодарят на господин ДИМО ДЕШЕВ.