16.04.2024

Дарение от НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Регионална библиотека „Хр. Смирненски” – Плевен изказва благодарност на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” за полученото  дарение, което включва издания от научната продукция на институцията: сборници с материали от научни конференции, ноти, списания, книги за видни представители на музикалното изкуство. Те ще допринесат за тематичното обогатяване на  колекцията в отдел „Изкуство”.

Библиотеката като съвременен център за четене и информираност ще предостави дарението на по-широк кръг от своите читатели специалисти и любители на музикалното изкуство.