16.04.2024

„В света на книгата”

Отдел „Обслужване на читатели” при РБ”Хр.Смирненски” стартира дейности „В света на книгата” от Национален проект „Занимания по интереси” с група ученици от VІІ клас на СУ”Стоян Заимов” – Плевен съгласно Наредбата за приобщаващо образование на МОН за учебната 2022/2023г.

Участниците в групата се запознаха с програмата по която ще се провеждат заниманията , както и със структурата и отделите на библиотеката. Интересна дискусия се получи по тема: ”Изяде ли мишката книжката”. Изгледаха презентацията „Чудото, наречено книга” . Издириха материали за историята на книгата от фонда на библиотеката и подредиха изложба по темата. Срещата със света на книгите провокира интереса на групата.