16.04.2024

В света на книгата

„В света на книгата” се проведе с група ученици от СУ”Стоян Заимов” – Плевен в РБ „ Хр.Смирненски” по съвместен проект за извънкласни дейности.