16.04.2024

„В закрила на здравето и живота”

На 23 февруари в зала Игротека в библиотеката се проведе първото от поредицата тренировъчни интерактивни обучения „В закрила на здравето и живота” за придобиване на знания и умения при бедствия и аварии. Ментори на заниманието бяха Радостина Колева и Румен Цветков от Българския младежки Червен кръст – Плевен и дългогодишни доброволци на РБ „Хр. Смирненски”.

Бяха разгледани и демонстрирани животозастрашаващи състояния и последващите стъпки за оказване на първа долекарска помощ. Участниците се запознаха с основните правила за готовност и правилно поведение при земетресение. С внимание и желание учениците от СУ “Иван Вазов” с класен ръководител г-жа Китева се включиха в заниманието, като на практика приложиха наученото от менторите.