21.07.2024

„Върви, народе възродени…”

Ученици от група „В света на книгата” към СУ”Стоян Заимов”, съвместно с библиотекари от отдел”Обслужване на читатели” при РБ”Христо Смирненски”, подредиха изложба по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Интерес представляват книгите от колекция ”Старопечатни, редки и ценни издания” на библиотеката, сред които: „Денница ново-болгарскаго образования”(1841г.), „Българските книжници или кна кое славянско племе собственнно принадлежи кирилловската азбука?”(1841г.), Тысячелетие памяти учителей и просветителей славян святых Кирилла и Мефодия”(1885г.), „Славенските апостоли Кирил и Методий и истината за православието” (1885г.) и др. Можете да разгледате експозицията в читалнята на библиотеката до 30 май 2023г.