20.06.2024

„Българско и родно – фолклорна плетеница”

Последното занимание от Детския летен университет 2022 г. „Българско и родно – фолклорна плетеница” бе с ментор г-жа Надя Тодорова –  преподавател от СУ „Иван Вазов” и хореограф. Тя е дългогодишен приятел на библиотеката и с всички нейни фолклорни изяви РБ „Христо Смирненски” цели да съгради емоционален мост между децата и старата българска традиция.

С представянето на  битов кът „От бабината ракла до дядовата гега” и с игрите „Обличане на народни носии”, „Навиване на пояси”, „Юнаци с и без калпаци” участниците се приобщиха към забравени обреди и ценности.

Талантливите възпитаници  на школа „Въртянка” представиха Северняшки танц, а народната песен „Катерино моме” бе в изпълнение на доброволката Леонора Дилова.

Г-жа Аня Михова – директор на РБ „Христо Смирненски” поздрави децата за активното им участие в Детския летен университет и връчи заслужени награди от културния институт.