27.05.2024

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2022 г.

Регионална библиотека ”Хр. Смирненски” – Плевен започна реализацията на спечеления проект за финансова подкрепа към Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2022 г.

Библиотеката получи новите книги, които са от всички области на знанието. Те ще бъдат на разположение на читателите след приключване работата по Програмата.

Сумата на спечеления проект е за близо 14 000 лв. В библиотечните фондове ще постъпят нови 743 заглавия от 108 издателства.