21.07.2024

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“

В читалнята на отдел „Обслужване на читатели” при РБ”Хр. Смирненски” на разположение на читателите са нови книги от различни области на занието. Книгите са подбрани така, че да отговарят на интересите и потребностите на читателската ни аудитория, както и на научните и образователни задачи на институцията.