21.07.2024

„Библиотеките като образователна среда“

По партньорската програма на проекта „Библиотеките като образователна среда“ отдел Чужди езици проведе интерактивно занимание “ Fun Library English Activities ” с четвъртокласници от ОУ „Лазар Станев“ – класен ръководител г-жа Цанова.

В рамките на информационната среща “Библиотеката – любимо място на знание, технологии, изкуство, игри и приятелство“ учениците се запознаха с фонда и информационните възможности на отдела и получиха читателските си карти. Те активно се включиха в образователните игри “Fun Action Verbs” и “Playing Fun – Listen and Do Activities” и приложиха знанията си по английски при попълването на забавните тестове “ Prepositions of Place” и “Read and Click on the Correct Color ”.