27.05.2024

„Аз и светът около мен”

На 6 юли в рамките на Детския летен университет се проведе занимание на тема „Аз и светът около мен” с ментор г-жа Анелия Савчева. Тя запозна децата с историята на природозащитното дело в България и статута на различните видове защитени територии. Участниците изработиха проекти, посветени на природните паркове: Витоша, Персина, Странджа и Русенски Лом. В тях те разкриха красотата и богатствата на българската природа, чието опазване е обща отговорност на всички.