ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ

Фасада библиотека гр. Плевен
BOOK DROP за връщане на книги в извън работно време
Вход към библиотеката
Вход за посетителския етаж с електромагнитна система за охрана
 
Регистрация на читатели
Читателски компютри пред регистрацията
Кът пред регистрацията
Към читалнята
Читалня
Читалня
 
Читалня
Кът от читалня
Кът от читалня
Вход към библиотеката
Кът от читалня
За разговори
 
Заемна
Заемна
Информационен център
Скенера в информационен център
Информационен център
Към детски сектор
 
Заемна за детски отдел
Детски отдел заемна
Детски отдел заемна
Детски отдел читалня
Игротека
В игротеката
 
В игротеката
В игротеката
Заемна в отдел за чужди езици
Заемна в отдел за чужди езици
Отдел за чужди езици
Читалня в отдел за чужди езици
 
Читалня в отдел за чужди езици
Читалня периодични издания
Отдел комплектуване и организация на фондовете
Каталози